Privacy beleid

Deze website is eigendom van Awash

Contactgegevens:
Awash
Doorslaardorp 102

9160 Lokeren (Doorslaar)

Adres maatschappelijk zetel:
Awash
Doorslaardorp 102
9160 Lokeren

Telefoon: 0495 88 37 01
E-mail: ellen@awash.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0653.768.914 

De toezichthoudende autoriteit: (wanneer uw activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Awash of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Awash levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Awash de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Awash kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Awash geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Awash kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Awash verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Awash hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor de afhandeling van de bestelling, eventuele marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Awash, Doorslaardorp 102, 9160 Lokeren of via ellen@awash;be. Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden 

Welke gegevens verzamelt Awash?

Awash houdt enkel de gegevens bij die nodig zijn voor een goede werking.

Wanneer je als bezoeker een formulier op onze website invult, houden we de gegevens die je invult bij. Awash slaat je voornaam, achternaam, telefoonnummer (indien ingevuld), e-mailadres, boodschap en het tijdstip van verzenden op een veilige manier op. Deze gegevens gebruikt Awash om je aanvraag goed te kunnen verwerken.
In het geval je klant bent bij Awash slaat Awash eveneens je facturatiegegevens op.

Awash kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze-website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Met wie delen we je gegevens?

De door Awash verzamelde gegevens worden nooit aan derden doorgegeven zonder je toestemming.

Duurtijd van de bewaring?

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 3 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

Uw rechten?

De klant heeft te allen tijde het recht zijn gegevens op te vragen. Hij kan vragen deze aan te passen indien ze onjuist of onvolledig zijn, deze te laten verwijderen of vragen om deze over te dragen. Indien je van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Het gebruik van cookies.?

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Volgende types cookies worden gebruikt:

Tijdelijke cookies - deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze website.
Permanente cookies - deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van partners (Google, Facebook) door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.
Functionele cookies - deze cookies worden gebruikt teneinde de Website op behoorlijke wijze te laten functioneren.
Niet-functionele cookies - deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.